פינת החמורים והעזים
סדנת מלאכה, בנייה והמצאה
מעבדה מדעית
ברכות גידול דגים
מעגל המפגש
ברכות אקולוגיות
מטבח אקולוגי
דום כדור הארץ